Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Netwerk DAK: Verbinden - versterken - vertegenwoordigen

Nieuws van inloophuizen, buurtpastoraat, straatpastoraat

 
Interview met straatpastor

'Ik ben onder de indruk van de totale identificatie van Jezus met de mensen aan de onderkant. In mijn opleiding heb ik natuurlijk alles geleerd over 'professionele distantie', nu kijk ik daar anders tegen aan. Je kunt echt naast mensen gaan staan zonder je professionaliteit te verliezen en je grenzen te overschrijden. Ach, door dit werk wordt je hart beroerd en dat moet ook!"

lees meer >>
 
De lukaskerk is mijn tweede huiskamer ...

"Thuis voel ik me eenzaam, hier niet. Ik zing ook op woensdagen mee in het Verhalenkoor. De Lukaskerk is mijn tweede huiskamer.”
In de armoede-special van het tijdschrift Volzin is een reportage opgenomen over een dagje Voedselbank in de Lukaskerk en en een gesprekje met Jenneke van Veelen van de individuele hulpverlening van Stek in Den Haag.

lees meer >>
 
Wijkpastor Bart vraagt aandacht voor vergeten mensen

"We lopen mee met de mensen, tot het einde toe. Het is eigenlijk een kwestie van beschaving, maar eenzaamheid en armoede zouden we in een moderne samenleving niet moeten accepteren. Het mag gewoon niet gebeuren.''. Lees hier het mooie artikel van deze inspirerende pastor in het AD.

 
ervaring met verslaving

Indrukwekkende persoonlijke verhalen op de website 'ervaring met verslaving'.
Het project is ontstaan vanuit de Straatraad van het Annahuis. Lees hier de verhalen van Allan, Rick, Hub en Delano.

lees meer >>
 
Verdeelde stad - verdeelde samenleving

"Voor mij is zorg over een verdeelde stad, zorg over een verdeelde samenleving', schrijft Simon Franke in het artikel 'Haarlem een gesegregeerde stad'. Haarlem is niet de enige stad waar de tweedeling toeneemt. Helder beschrijft Franke de mechanismes waardoor de sociale huurwoningen uit het centrum van de stad verdwijnen. Lees hier zijn artikel

 
nieuwe privacy wetgeving


Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Volg voor de nieuwe wetgeving het 7-stappenplan van de Vereniging NOV. 
 

lees meer >>
 
Netwerkdag 2017 - foto's

Hieronder vindt u een beeldimpressie van de landelijke Netwerkdag, die op 2 november 2017 gehouden werd in Haarlem. 

lees meer >>
 
ontmoeting en belangenbehartiging

De Buitenwacht in Dordrecht combineert ontmoeting en concrete hulp bij financiële administratie met stevige belangenbehartiging. Ze werken nauw samen met andere organisaties van en voor mensen met weinig inkomen. In hun nieuwsbrief beschrijven ze hun ambitieuze plannen.
 

lees meer >>
 
Handboek diaconiewetenschap


Het nieuwe handboek diaconiewetenschap werd op 2 februari gepresenteerd. De nadruk legt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk.
 

lees meer >>
 
Wij doen mee

Activiteiten voor vluchtelingen kunnen voor aanvragen tot € 2500 een beroep doen op 'Wij doen mee'. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie

lees meer >>
 
intake vrijwilligers

Sommige inloophuizen hebben een intakeformulier als er een nieuwe vrijwilliger komt. Check uw intake procedure eens door te kijken naar de online traning 'Begeleiden van vrijwilliger'.

lees meer >>
 
Bezoekers aan het woord

Verhalen van de Straat: In dit boek laat Annemarie van der Vegt, pastor van de Open Hof, tien bezoekers aan het woord. Drie vrouwen en zeven mannen vertellen aan de hand van de tien geboden over hun leven, over hun vragen en dilemma’s en over hun opgedane levenswijsheden. Voorafgaand aan de interviews neemt de pastor u door middel van beeldende verhalen mee naar het leven op straat. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met de aansprekende foto’s van mede-interviewer Roelof Rump.
Het boek is te koop voor € 15,- en te bestellen via info@openhof.org [excl. verzendkosten]

lees meer >>
 
Haagse Huiskamer

In september lanceerde STEK Den Haag samen met Justice and Paece de Haagse Huiskamer, een creatief platform voor mensen die willen werken aan een stad waarin alle inwoners zich thuis voelen. Bekijk de video impressie van het launch event en ga daarna naar de agenda voor een overzicht van interessante bijeenkomsten die nog gaan komen.
 

lees meer >>
 
Het Open klooster organiseert stadsretraite

Het Open Klooster is een los verband van mensen die de interspirituele dialoog na aan het hart ligt met een open oog voor ontwikkelingen in de maatschappij. In mei 2018 organiseert het Open klooster een exposure week in Rotterdam-Zuid.

lees meer >>
 
Luther inspireert het PSC in Antwerpen

Het PSC in Antwerpen bracht 9,5 stellingen aan op de kerkdeur. Op deze wijze laat het centrum in het Lutherjaar een stem horen tegen maatschappelijk onrecht en beschrijft welke waarden het naleeft.

lees meer >>
 
MST Tilburg taal leren in een sociale context

Het MST in Tilburg, geeft mensen die afhaken een kans om met taal aan de slag te gaan. Dat doen ze met 190 vrijwilligers:
Er zijn grote groepen mensen die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid of door een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar.
Het MST is er juist voor deze mensen in Tilburg.
De huiskamer heeft een belangrijke functie binnen het MST, als ontmoetingsplaats en als vindplaats voor sociaal kwetsbare mensen. Middels inclusieve gastvrijheid sluit men aan bij de bezoekers die kampen met sociale en/of  psychiatrische problemen.

 

lees meer >>
 
Koningin Maxima bezoekt Jessehof

De voorzitter van Netwerk DAK praatte Koningin Maxima bij over het belangrijke werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Dit ter gelegenheid van 60 jaar Kansfonds, dat dit werk met de meest kwetsbare mensen financieel ondersteunt. Bekijk hier Koningin Maxima in gesprek met bezoekers van de Jessehof in Delft. Lees verder het hele nieuwsbericht van Kansfonds waarom het werk van inloophuizen belangrijk is en financiele ondersteuning krijgt. Lees de bijdrage van Andries Baart tijdens het bezoek met zes dilemma's.

lees meer >>
 
Armoede en Kinderen

Kunnen kinderen uit arme gezinnen nog wel meedoen in de samenleving? Daarover gaat Speelruimte, het onderzoek van stichting De Vonk. Bestel het rapport hier.
 

lees meer >>
 
inloophuis helpt tegen eenzaamheid

Mooie portretten van drie bezoekers van Ido-Lelystad, gemaakt door Omroepflevoland in een serie over het werk van IDO. Als je de filmpjes ziet, dan besef je dat het iedereen kan overkomen dat je even niet meer weet hoe het verder moet. Kijk hier voor de portretten.

 
ondersteuning bij armoede

De handreiking Mobility Mentoring beschrijft hoe ondersteuning aan mensen met armoede en schulden met Mobility Mentoring eruit ziet: de basisprincipes, wat er bijzonder aan is en de gebruikte instrumenten.

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de armoede onder kinderen structureel aan te pakken, kijk hier voor meer informatie.
 

lees meer >>
 
handreiking palliatieve zorg voor dak en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het NIVEL maakte een handreiking over de palliatieve zorg voor deze doelgroep. De handreiking biedt praktische adviezen.

lees meer >>
 
Zingeving in het gesprek

Zingeving in de inloophuizen
Op vele manieren krijgt zingeving vorm in de inloophuizen. Soms terloops, soms in activiteiten. Dit artikel geeft inzicht in dit belangrijk stukje van de identiteit.
 

lees meer >>
 
Buurtkerken en buurtdominees

We koken voor heel veel mensen
Met deze zin opent het Reformatorisch Dagblad van 6 augustus het artikel over ‘buurtkerken en buurtdominees’. “Ik hoor in het rijtje buurtwinkel, buurtcentrum, buurtkroeg”, zegt Jurjen de Bruijne, werkzaam in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt in dit artikel, dat een goede indruk geeft van het werk.

lees meer >>
 
Aandacht voor zingeving

Regionale bijenkomst ‘aandacht voor zingeving’
"Zingeving zit vaak in een klein gebaar, een woord ...", werd gezegd tijdens de regionale bijeenkomst in Leeuwarden. Het gesprek wordt nadrukkelijker aangegaan, bijvoorbeed tijdens de wekelijkse viering in het aanloophuis in Leeuwarden of tijdens de inloop-met-koffie op zondagochtend van pastor Jan in Heerenveen.

 

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Het fuikmodel in vrijwilligerswerk

Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden bij een vrijwilligersbestand dat al lange tijd bestaat. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen. wat kun je er aan doen?

lees meer >>
 
De jeugd maar geen toekomst?

Andere benadering om jongeren verder te helpen
Het onlangs verschenen boek ‘De jeugd maar geen toekomst?’ schetst een confronterend beeld van jongeren in achterstandswijken. Overheidsbeleid om deze jongeren te helpen is niet effectief. Dit boek geeft een theoretisch perspectief op manieren om de jongeren wel vooruit te helpen, en voorzieningen beter aan te laten sluiten.
 

lees meer >>
 
Kerken en armoede


70 diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland worden gepresenteerd in de bundel 'Betrokkenheid troef'. Het Knooppunt Kerken en Armoede wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede zichtbaar maken en allen die hieraan werken inspireren in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

 

lees meer >>
 
Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning door Nico de Boer, één van de inleiders van de landelijke netwerkdag van 2015.
 

lees meer >>
 
Kerkelijke noodfondsen


Kerk in actie biedt ondersteuning aan plaatselijke kerken die een noodfonds willen oprichten. In een artikel in Diakonia van augustus 2015 vindt u een stappenplan van 10 stappen. Kerk in Actie biedt gratis ondersteuning en advies bij het opzetten van zo’n fonds.
 

lees meer >>
 
Over deze website

Op deze website vindt u alles over inloophuizen, buurtpastoraat en drugs- en straatpastoraat. Het doel van de website is uitwisseling van kennis en ervaring.

Bijna al het materiaal op de website is afkomstig van de 100 aangesloten inloophuizen, plekken van buurtpastoraat en straatpastores. Het gaat om onderwerpen zoals toerusting, voorbeeld van intakegesprek met vrijwilliger, succesfactoren binnen de Wmo.

De website is nog niet af. Meer materiaal is gewenst. Met name voorbeelden zijn welkom: voorbeelden van bijvoorbeeld een vrijwilligers contract,  een functie omschrijving van een beroepskracht, een verhuur overeenkomst, huisregels, registratieformulier.

Mocht u niet vinden wat u zoekt, heeft u een suggestie voor verbetering, staat er iets wat hier niet hoort: mail het, dan wordt het opgepakt.

 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door