Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Presentie

 
Meer dan een dak

Dit boek geeft een uniek inzicht in het werk van inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.  Met deze uitgave wil Netwerk DAK de aangesloten organisaties uitdagen om na te denken over hun positie en over hun toekomst.

lees meer >>
 
Presentie

Present zijn en aandacht voor de medemens, dat zijn leidende principes bij buurtpastoraat, straatpastoraat en inloophuizen. Deze benadering is onder woorden gebracht in de theorie van de presentie door Andries Baart en anderen hebben daar weer op doorgedacht.

lees meer >>
 
Actuele dilemma's bij presentie

Present zijn vraagt in onze razendsnel veranderende samenleving om balanceren, bijvoorbeeld tussen rust bieden en activeren.
Andries Baart schetst zes dilemma's en wat erop het spel staat.

lees meer >>
 
Transparante plaatsen - MST mensen in beeld houden

Het werk van diaconaal missioniar centrum MST wordt geduid in het licht van de christelijke en missionaire traditie. De praktijk van zo'n centrum kan ontwikkelen tot een 'transparante plaats', waar vervreemding plaats maakt voor verdieping.

lees meer >>
 
Diaconie en caritas in deze tijd

Het werk van de organisaties die in Netwerk DAK samenwerken staat in een traditie die zo oud is als het christendom zelf, en moet als een volwaardige vorm van kerkelijk werk gezien worden. Herman Noordegraaf schets waarom de activiteiten die van oudsher bij diaconie en caritas horen.
De DAK-organisaties in hun geheel vormen een beweging en zij hebben juist door hun concrete werk met concrete mensen een schat aan unieke kennis, die het waard is om ingezet te worden in kerken, politiek en samenleving om levensmogelijkheden voor deze mensen te verbeteren.

lees meer >>
 
Straat- en drugspastoraat

Straat- en drugspastores willen present zijn voor dak- en thuislozen. Straatpastoraat is laagdrempelig met een open oog en oor voor vragen rond levensbeschouwing en zingeving. lees deze publicaties die de kern van het werk weergeven.

lees meer >>
 
Wandelen zonder doel – Jezelf blootstellen aan de stad

Present zijn is niet vanzlefsprekend. Exposure helpt om op een andere manier naar de stad te kijken. De methode is ontwikkeld op plekken van achterstelling en uitsluiting in Rotterdam. ‘Op exposure gaan’ is onderdeel van trainingen bij Trainingscentrum Kor Schippers.

lees meer >>
 
Oog in Oog

Oog in Oog, Rob van Waarde, 2017
In een maatschappij met toenemende sociale verschillen bouwen faith-based professionals aan verbinding en vitalisering door middel van de exposurebenadering. Juist in hun onderlinge verschillen kunnen mensen ontdekken dat ze elkaar gegeven zijn.

lees meer >>
 
Presentie in de participatiesamenleving

Presentie in de participatiesamenleving heet het artikel waarin wordt teruggeblikt op de landelijke netwerkdag van 17 november 2014.

lees meer >>
 
Presente vrijwilligers

Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt, schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen. Welk inzicht valt je al doende te beurt?

lees meer >>
 
Buurthuis in zelfbeheer

In de Utrechtse Rivierenwijk runnen de buurtbewoners zelf hun buurthuis. Dat blijkt goed te werken: collectief ondernemerschap werkt in De Nieuwe Jutter. De bewoners namen zelf het heft in handen toen hun buurthuis gesloten dreigde te worden. En met succes.

Een belangrijk aspect van succesvol zelfbeheer van een buurthuis in een stedelijke omgeving werd snel duidelijk – de aanwezigheid van een professional. En dan niet een professional die alles regelt, maar iemand die ruimte schept en ondersteunt. BuurtpastorTitus Schlatmann vervult deze rol in De Nieuwe Jutter.

lees meer >>
 
Betekenisvolle ontmoetingsplekken

Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddestoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef in 2015 een artikel over inloophuizen nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financien en voldoende vrijwilligers, maar hun belang wordt meer en meer onderkend.

lees meer >>
 
Gebouw en gastvrijheid

Hoe kun je sturing geven aan de ruimtelijke aspecten van gastvrijheid. Welke rol speelt het gebouw en zijn inrichting daar in? Waarom zijn patroon, poort en plein de drie succesfactoren?

lees meer >>
 
Inspiratiegids van Stek

Op welke manier de kerk in Den Haag zich inzet voor verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad is te lezen in de 'Inspiratiegids voor stad en kerk'. Het boek laat zien welke uitdagingen en knelpunten er zijn voor moderne kerkelijke presentie in de Nederlandse steden.

lees meer >>
 
De kramp voorbij

In 2010 verscheen 'De kramp voorbij', het proefschrijft van Jannet van der Spek. Zij onderzoekt de theologische en ecclesiologische dilemma’s die voorkomen bij kerkelijk werkers aangesteld om op grond van het evangelie aanwezig te zijn in achterstandsbuurten. Heet boek geeft ook historische achtergronden.

lees meer >>
 
Zo wordt het spel gespeeld

Hoe kunnen er betekenisvolle plekken groeien in de stadswijk, die ook gestigmatiseerde mensen in sluiten? Hoe groeit daar eigen kracht in een eigen sfeer?

lees meer >>
 
Almachtig kwetsbaar

De artikelen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ niet alleen actueel is, maar ook meer dan een werkmethode. Reflectie en mooie verhalen uit de praktijk.

lees meer >>
 
25 jaar buurtpastor Maastricht

Werkend vanuit de methodiek van presentie was buurtpastor Gabriëlla aanwezig tussen mensen. Luisterde zij naar de levensverhalen. Was zij aanwezig bij diepte en hoogtepunten van mensen in de wijk. Zo gaf zij inhoud aan haar pastorale opdracht, om het verhaal van naastenliefde, van betrokkenheid bij en met mensen gestalte te geven.

lees meer >>
 
Geloven in de buurt

Colums geschreven door buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann over hun presentie in twee Utrechtse wijken.

lees meer >>
 
Van klacht naar kracht

De stichting Samenwonen-Samenleven ondersteunt sleutelfiguren in de buurt en leidt hen op. Het is Welzijn nieuwe stijl avant la lettre. De aanpak wordt stap voor stap beschreven met praktijkvoorbeelden en begrippen als 'activerende presentie'.

lees meer >>
 
Creatief diaconaat boek

Jonge mensen in creatieve beroepen, hebben vaak geen enkel contact met de kerk, maar blijken in de praktijk graag bereid zich in te zetten voor diaconale projecten.

lees meer >>
 
Literatuurbericht diaconaat

Een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2016 , is te vinden in Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, ook uitgaven voor een breed publiek. De literatuurberichten werd engeschreven door Herman Noordegraaf.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Eenzaamheid
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door